Omgeving

Niet alle ondernemingen zijn verplicht een milieucoördinator aan te stellen. Wel worden de meeste geconfronteerd met een pakket milieu-verplichtingen. De administratieve procedures nemen meestal veel tijd en middelen in beslag. Externe ondersteuning biedt dan vaak een uitkomst. Daarom bieden wij u op maat van uw onderneming een snelle en praktische oplossing.

Ons dienstenaanbod

Administratieve bijstand

opmaak of ondersteuning bij de redactie van milieuvergunningsaanvragen (klasse 1,2), milieujaarverslagen, meldingen en aangiftes (mededeling kleine verandering, OVAM, Val–i–pac, FOST plus,…)

Heffingen en subsidies

opmaak subsidiedossiers met een ecologische invalshoek (ecologie-premie), opmaak van aangiftes en pro-actief berekenen van milieuheffingen (VMM)

Communicatie

het rapporteren van milieu- en veiligheidsprestaties of de evaluatie van een milieurapport; ontwerpen, implementeren en uitbouwen van een communicatiestrategie

Milieucoördinator

diverse erkende externe milieucoördinatoren met verschillende sectorspecialiteiten; de toegewezen deskundige neemt alle decretaal vastgelegde taken waar of ondersteunt de interne milieucoördinator