Juridisch advies

Door een steeds complexere milieuwetgeving worden vele bedrijven alsmaar vaker geconfronteerd met interpretatieproblemen en niet altijd even heldere administratieve procedures. Omwille van de belangrijke verantwoordelijkheden ten aanzien van het bedrijf en van haar medewerkers, is een duidelijke milieu-juridische positionering bijgevolg van zeer groot belang.

Onze milieujuristen kunnen de wettelijke bepalingen identificeren waaraan uw activiteiten onderworpen zijn en kunnen zodoende de gevolgen voor uw bedrijf interpreteren en hierbij praktische en pragmatische oplossingen bieden!

Ons dienstenaanbod

Milieujuridisch advies

alle praktische adviezen inzake regionale, federale en europese milieuwetgeving in de ruimste zin evenals de wetgeving inzake ruimtelijke ordening

Due diligence

identificatie bij de fusie en overname van vennootschappen of activiteiten van eventuele milieurisico’s en -passiva; uitwerking van op maat gesneden contractuele clausules tot dekking van de milieurisico’s

Bodemwetgeving

het uitstippelen van een juridisch sluitend bodembeleid voor uw onderneming en u begeleiden doorheen de complexe overdrachtprocedure opgenomen in de bodemwetgeving. Bijstand tijdens een overdracht of verwerving van een onroerend goed en in de materie van het grondverzet en de brownfieldontwikkeling

Administratieve beroepsprocedures

inzake milieu- en stedenbouwkundige vergunningen, het bodemsaneringsdecreet, heffingen,…

Milieuheffingen

aangifte, onderhandelingen en bezwaarprocedures