Externe veiligheid

De zorg voor een verantwoorde bescherming van zowel mens als milieu tegen de risico’s van zware ongevallen die aan industriële activiteiten verbonden zijn, gaan hand in hand. Zowel op Europees, federaal als op gewestelijke niveau's is de regelgeving terzake in beweging. Bedrijven en hun omgeving worden er dus rechtstreeks en onrechtstreeks mee geconfronteerd.

Onze VR-deskundigen zorgen op een snelle en efficiënte manier voor de opmaak van diverse rapporten en documenten die verband houden met externe veiligheid en zijn hierbij een betrouwbare partner voor overheid en industrie.

Ons dienstenaanbod

OVR

Omgevingsveiligheidsrapport: voor bedrijven met belangrijke hoeveelheden gevaarlijke stoffen, een wettelijk vereist onderdeel van de omgevingsvergunningsaanvraag; het OVR dient te worden opgemaakt door een erkend VR-deskundige.

SWA-VR

Samenwerkingsakkoord-Veiligheidsrapport: het OVR wordt uitgebreid tot het SWA-VR waarbij onze VR-deskundigen bijstand kunnen verlenen.

RVR

Ruimtelijk veiligheidsrapport: voor geplande wijzigingen inzake ruimtelijke ordening in de omgeving van SEVESO-bedrijven heeft de overheid het RVR-instrument ontwikkeld ter beoordeling van het aspect van de risico's van zware ongevallen; Sertius gebruikt hiervoor een eigen ontwikkelde methodologie.

Veiligheidsstudies

Gespecialiseerd advies

Over externe veiligheid en externe milieueffecten

Bijstand

Inzake Seveso-wetgeving