Environmental
 & Safety services

Environmental
 & Safety services

Iedere industriële onderneming is vandaag verplicht een evenwichtig en doortastend milieu- en veiligheidsbeleid te voeren. Wettelijke milieu- en veiligheidseisen wijzigen voortdurend en worden steeds strenger. Hierdoor kunnen er bedrijfsrisico's ontstaan, die best zo snel mogelijk worden ingeschat om er vervolgens gepast op te kunnen reageren.

De meeste milieu- en veiligheidsproblemen hebben een technische, juridische en organisatorische kant, waarvoor Sertius u een oplossing kan bieden.

Een professionele ondersteuning door een multidisciplinair team van milieujuristen, -specialisten en externe veiligheidsdeskundigen kan u helpen op een verantwoorde wijze om te springen met deze bedrijfsrisico’s. Meer dan ooit is doeltreffendheid en pragmatisme hierbij aan de orde.

Om het kwaliteitsstreven te borgen, heeft Sertius een kwaliteitsmanagementsysteem opgesteld en geïmplementeerd. U kan onze beleidsverklaring dienaangaande hier raadplegen, alsook ons ISO 9001-certificaat .